Zasady bezpieczeństwa na strzelnicy

Jak bezpiecznie zachowywać się na strzelnicy?

Każda strzelnica dysponuje własnym regulaminem, który musi być przestrzegany przez jej gości. Zanim jednak wybierzemy się w konkretne miejsce by spróbować swoich sił w strzelaniu – warto poznać ogólne zasady, które pozwolą w sposób bezpieczny trenować strzelectwo sportowe.

Zasady ogólne:

Bezpieczeństwo na strzelnicy
 1. 1. Ostateczną decyzję, co do postępowania na strzelnicy, podejmuje zawsze kierownik danej strzelnicy.
 2. 2. Przy używaniu broni trzeba obchodzić się z nią z najwyższą ostrożnością.
 3. 3. Po dobyciu broni obowiązkowo trzeba sprawdzić, czy jest ona rozładowana.
 4. 4. Nigdy nie kierujemy lufy broni w kierunku innych osób.
 5. 5. Trening rozładowaną bronią – bezstrzałowy – odbywa się na stanowisku strzeleckim lub w miejscu wskazanym przez prowadzącego strzelanie.
 6. 6. Nie wolno odkładać załadowanej broni.
 7. 7. Broń, nawet rozładowana, nie może pozostać bez nadzoru.
 8. 8. Broń ładowana jest wyłącznie na stanowisku strzeleckim, z lufą zwróconą w kierunku kulochwytu, po wyraźnej komendzie udzielonej przez prowadzącego strzelanie.
 9. 9. Komenda „stop” nakazuje natychmiastowe wstrzymanie strzelania.
 10. 10. Komenda „rozładuj” nakazuje rozładowanie i zabezpieczenie broni.
 11. 11. Każdorazowo po zakończeniu strzelania broń musi zostać zabezpieczona, a jej stan skontrolowany przez prowadzącego strzelanie.
 12. 12. Każda sytuacja mogąca powodować potencjalne zagrożenie musi być natychmiast skierowana do prowadzącego strzelanie.
 13. 13. Na strzelnicy zabrania się przebywania osobom będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.
 14. 14. Dzieci na strzelnicy powinny przebywać w obecności rodziców lub opiekunów.

Środki ochronne:

 1. 1. Na stanowiskach strzeleckich warto mieć założone nauszniki chroniące słuch.
 2. 2. W celu ochrony wzroku warto stosować okulary przeciwodpryskowe lub inne mogące skutecznie osłaniać oczy.
 3. 3. Podczas strzelania z karabinu zalecane jest stosowanie odzieży strzeleckiej w tym rękawicy strzeleckiej, kurtki usztywnionej i spodni strzeleckich.