Szkolenie strzeleckie i medyczne młodzieży szkolnej

logofio2

 Galeria zdjęć z poligonu wojskowego
 Galeria zdjęć ze straży pożarnej
 Galeria zdjęć ze strzelnicy
 Galeria zdjęć z zawodów

Adresatami naszych działań była młodzież z 5 szkół ponadgimnazjalnych z Białegostoku.(VIII LO, IV LO, II LO, ZST, XIV LO)

Z każdej ze szkół grupa średnio 120 osób (łącznie ponad 620 osób) wzięła udział w podstawowym szkoleniu strzeleckim. Przeprowadzone zostały: szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na strzelnicy, zasad bezpiecznego oddawania dobrego strzału, podstawowej postawy strzeleckiej, podstawowych zasad strzelania. Każdy uczeń mógł oddać ok. 30 strzałów z karabinu pneumatycznego, na siedząco, „z łokci”. Mogliśmy sprawdzić predyspozycje nie tylko do strzelania, ale również do oceny koncentracji, skupienia uwagi, słuchania i wykonywania zadań oraz zaangażowania. Następnie wybrane zostało 60 osób, mniej więcej po 12 osób z każdej szkoły. W kolejnych miesiącach realizacji projektu te osoby wzięły udział w specjalistycznych szkoleniach strzeleckich, terenoznawstwa i szkolenia przedmedycznego oraz przeciwpożarowego Uczniowie ci na niektórych zajęciach byli podzieleni na grupy, w których były prowadzone wykłady i zajęcia praktyczne.

Szkolenie z terenoznawstwa odbyło się pod koniec października. Zajęcia były podzielone na część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna odbyła się na strzelnicy. Obejmowała opanowanie informacji z podstaw rozpoznawania terenu, posługiwania się mapą i planem, umiejętnością robienia szkicu. Pokazywane były filmy instruktażowe, młodzież uczyła się kolejnych elementów. Zajęcia były poparte ćwiczeniami praktycznymi. Na zakończenie, w ramach ćwiczeń sprawdzających zorganizowaliśmy w lesie Pietrasze marsz na orientację.

Szkolenie z ratownictwa przedmedycznego było przeprowadzone przez grupę ratowników z uprawieniami do szkoleń. Zajęcia dotyczyły udzielania pomocy:

  1. w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia,

  2. prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej,

  3. pomocy przy: krwotokach, wstrząsie, złamaniach, opatrywaniu ran, urazach termicznych, pomocy w miejscy wypadku, transport rannego z miejsca wypadku.

Prowadzone były wykłady teoretyczne, pokazywanie prezentacji, filmów.

W okresie październik – grudzień były prowadzone specjalistyczne zajęcia strzeleckie, które obejmowały: zasady poprawnego przyjmowania postawy strzeleckiej, naukę celnego oddania strzału, opanowanie broni z przyrządami celowniczymi zamkniętymi i otwartymi, opanowanie strzelania z broni pneumatycznej i broni palnej krótkiej i długiej. Zajęcia były prowadzone w małych grupach pod ścisłą opieką trenerów, dwa razy w tygodniu dla każdego uczestnika.

Dodatkowo w ramach współpracy z 18-tym Pułkiem Rozpoznawczym w Białymstoku zorganizowaliśmy w listopadzie zajęcia na poligonie wojskowym. Uczestnicy mogli strzelać z karabinów Beryl, jeździć na samochodach BWP oraz brać udział w zajęciach przy udzielaniu pierwszej pomocy w wypadkach samochodowych. Duża ilość śniegu, który napadał poprzedniej nocy znacznie uatrakcyjniła zajęcia.

W Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku przeprowadziliśmy kilkugodzinne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa powszechnego. Wcześniej na strzelnicy odbyło się szkolenie teoretyczne. Potem strażacy bezpłatnie poprowadzili zajęcia w zakresie obchodzenia się z ogniem, zachowania się w warunkach niebezpiecznych. Młodzież mogła obejrzeć armaturę pożarniczą, zapoznać się ze specyficzną działalnością jednostki przeciwchemicznej. Można też było poćwiczyć rozwijanie i zwijanie węza strażackiego oraz inne elementy akcji ratowniczych. Młodzież mogła nauczyć się podstaw działań przeciwpożarowych, których elementy często wykorzystywane w trakcie różnych zawodów obronnych.

Na podsumowanie projektu zorganizowane zostały w hali sportowej VIII LO w Białymstoku międzyszkolne zawody sprawdzające nabyte umiejętności. Utworzyliśmy 3-osobowe drużyny. Rano na strzelnicy odbyła się konkurencja strzelecka oraz uczniowie pisali test teoretyczny z udzielania pierwszej pomocy. Ze względu na pogodę zrezygnowaliśmy z marszu na orientację. Kolejnym elementem było rozwijanie i zwijanie węża strażackiego na czas, zaliczenie zajęć z fantomem oraz tor sprawnościowy na Sali. Suma wszystkich punktów zdobytych w 5 konkurencjach decydowała o zajętym miejscu. Wszystkie startujące drużyny otrzymały dyplomy, najlepsze zostały wyróżnione medalami i pucharami. Wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali certyfikaty potwierdzające udział w projekcie oraz pamiątkowe koszulki.

Podczas zawodów, szczególnie na torze przeszkód zauważyliśmy, że część młodzieży jest mało sprawna fizycznie. Część osób nie mogła wziąć udziału w zawodach ze względu na warunki zdrowotne, albo przejściową chorobę. Wiele osób brak sprawności nadrabiało zaangażowaniem i zapałem. Postanowiliśmy, że pisząc w przyszłości podobny projekt chcielibyśmy więcej uwagi zwrócić na zajęcia fizyczne, wprowadzenie zajęć trenujących ogólną sprawność, koordynację ruchów, statykę. Pomogłoby to nie tylko w uprawianiu sportu i udziału w zawodach, ale również wpłynęłoby znacząco na stan zdrowia uczestników.

Uważamy, że nasz projekt był bardzo ciekawy i tak ułożony, żeby wszechstronnie przygotować młodzież do startu w różnych zawodach obronnych. Oprócz tego pozwalał młodzieży dogłębniej zapoznać się z zagadnieniami, które w szkole są poruszane w bardzo ograniczonym zakresie. Prowadzone zajęcia nie tylko uczyły wielu ciekawych rzeczy, ale też pomagały rozbudzać nowe zainteresowania, ewentualnie mogły pomóc w wyborze ciekawego zawodu.

 

Link do informacji prasowych:

http://www.wrotapodlasia.pl/pl/wiadomosci/sport/Uczniowski_Klub_Sportowy_Kaliber_podsumowuje_rok_2014.htm

 

WP-Backgrounds Lite by InoPlugs Web Design and Juwelier Schönmann 1010 Wien